ПОЗИЦІЯ ВІДКРИТА З 10 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ.

Проект USAID RESPOND впроваджується в Україні міжнародною організацією Pact Inc. у партнерстві з FHI360 і спрямований на надання допомоги Уряду України та громадянському суспільству у зменшенні темпів поширення ВІЛ-інфекції серед представників груп найвищого ризику та їхніх статевих партнерів через сталі національні програми.

З жовтня 2016 року Проект зосереджує свою діяльність у наступних регіонах України: Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Кіровоградська, Київська, Запорізька області та місто Київ. 
Ключові активності Проекту у зазначених регіонах спрямовані на покращення якості континууму ВІЛ послуг, а також усунення прогалин у каскаді цих послуг для забезпечення своєчасного виявлення та призначення ефективної антиретровірусної терапії для не менш ніж 72% людей, що живуть з ВІЛ, зокрема, для людей, що вживають наркотики (ЛВН).

Для підтримки діяльності з покращення якості в регіонах проект RESPOND створив  посаду куратора з питань якості надання послуг. 
Під керівництвом регіонального координатора та за технічної підтримки радника з покращення якості проекту RESPOND куратор з питань надання якості послуг надаватиме підтримку місцевим командам з покращення якості на рівні закладу в побудові континууму безперервних послуг для ключових груп населення. Куратор надаватиме підтримку у досягненні командами їхніх цілей та у аналізі даних, а також підтримку у стійкому розвитку і розширенні проектів з покращення якості послуг в регіоні. 

Ключові обов’язки куратора з питань якості надання послуг:

1.    При взаємодії з радником з покращення якості проекту RESPOND розробка, впровадження та моніторинг практичних підходів щодо всеохоплюючого покращення якості послуг для уразливих груп населення у Дніпропетровській області;
2.    Відповідно до робочого плану підтримка локальних команд з покращення якості та моніторинг якості впровадження методології;
3.    Організація та проведення щомісячних візитів до локальних команд з покращення якості та надання звітів регіональному координатору;
4.    Проведення моніторингу виконання індикаторів, аналізу даних з покращення якості та інших даних, які збираються локальними командами;
5.    Разом з регіональною командою з покращення якості надання відповідних рекомендацій локальним командам щодо подальшого впровадження проектів з покращення якості, базуючись на результатах щомісячних візитів та зібраних даних;
6.    Взаємодія з НУО відповідної області з метою забезпечення координації зусиль з покращення якості та програмної діяльності неурядових організацій;
7.    Активна участь у засіданнях медичних рад/зустрічей на рівні закладу, району/міста з метою презентації результатів діяльності з покращення якості, досягнень та бар’єрів, що виникають під час реалізації заходів в  регіоні;
8.    Надання підтримки та координація зусиль з розробки локальних протоколів, маршрутів пацієнта у разі необхідності;
9.    Виконання інших обов'язків, якщо це необхідно.

Вимоги до знань та умінь:

1. Медична освіта та не менше 5 років досвіду роботи у сфері охорони здоров’я,
2. Досвід роботи в організації та проведенні навчання на робочому місці,
3. Досвід роботи у наставництві та проведенні супервізії,
4. Досвід управлінської роботи в системі охорони здоров’я,
5. Досвід розробки локальних протоколів,
6. Добрі знання української та російської мов, бажане знання англійської мови.

Зайнятість куратора з питань якості надання послуг не перевищуватиме 7 робочих днів на місяць.

Будь-ласка, надсилайте ваші резюме та супровідні листи до 12 жовтня 2016 року на електронну адресу jobs_respond@pact.org.ua.