ПОЗИЦІЯ ВІДКРИТА З 24 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ. 

Проект USAID RESPOND впроваджується в Україні міжнародною організацією Pact Inc. у партнерстві з FHI360 і спрямований на надання допомоги Уряду України та громадянському суспільству у зменшенні темпів поширення ВІЛ-інфекції серед представників груп найвищого ризику та їхніх статевих партнерів через сталі національні програми.

З жовтня 2015 року Проект зосереджує  свою діяльність у наступних регіонах України: Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Київська, Запорізька області та місто Київ, а з червня 2016 року і Кіровоградська. 
Ключові активності Проекту у зазначених регіонах будуть спрямовані на покращення якості континууму ВІЛ послуг, а також усунення прогалин у каскаді цих послуг для забезпечення своєчасного виявлення та призначення ефективної антиретровірусної терапії для не менш ніж 72% людей, що живуть з ВІЛ, зокрема, для людей, що вживають наркотики (ЛВН).

Для підтримки діяльності з покращення якості в регіонах проект RESPOND створив  посаду регіонального куратора з якості даних. 

Під керівництвом регіонального координатора та за технічної підтримки фахівців департаменту зі стратегічної інформації та моніторингу та оцінки проекту RESPOND регіональний куратор з якості даних проводитиме збір, аналіз та верифікацію даних в рамках діяльності Проекту на регіональному рівні на базі державних установ та неурядових організацій партнерів проекту RESPOND.

Ключові обов’язки регіонального наставника з якості даних включатимуть:
-    Надання технічної допомоги та наставницької підтримки у зборі даних, побудові когортних та кросс-секційного каскадів та аналізу даних;
-    Забезпечення збору даних і звітності відповідно до підписаної дорожньої карти з покращення якості;
-    Участь у регулярних навчальних сесіях з покращення якості (щокварталу), робочих зустрічах кураторів з якості даних та щотижневих скайп-нарадах,  регіональних зустрічах команди з покращення якості (за потребою); 


Зайнятість регіонального куратора з якості даних не перевищуватиме 5 робочих днів на місяць.

Будь-ласка, надсилайте ваші резюме та супровідні листи до 20 жовтня 2016 року на електронну адресу jobs_respond@pact.org.ua.