ДАТА:                 14 червня 2017 р.

ДО УВАГИ:        Керівника відділу маркетингу

ФАКС №:           

ВІД:                     Адміністративно-фінансовий відділ «Пакт, Інк.»

СТОР.:                7 (включаючи титульну сторінку)

ТЕМА:           Запрошення взяти участь у тендері на надання послуг з IT-адміністрування та підтримки для Проектів USAID/RESPOND та USAID/ENGAGE, що в Україні виконуються Pact, Inc.

Тендер (запит цінової пропозиції)

                                                                                 RFP Nо.94

Постачання та доставка товарів та послуг

Пакт, Інк. (Pact, Inc.), виконавець в Україні проектів міжнародної технічної допомоги «Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників груп найвищого ризику в Україні» (RESPOND) та «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» (ENGAGE) (далі – Проекти), що фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), запрошує Вас подати Цінову пропозицію на надання послуг з IT-адміністрування та підтримки для Проектів (далі – послуги), відповідно до технічної специфікації, наведеної в Додатку Б.

  1. Ваша Цінова пропозиція за номером “RFP No.94” має надійти на електронні адреси info_respond@pact.org.ua та tenders.engage@pactworld.org  не пізніше 18:00 за місцевим часом 23 червня 2017 р.

2.         Цінова пропозиція, підготовлена Подавачем цінової пропозиції (далі - Подавач), а також вся кореспонденція та обмін документацією між Подавачем та Pact, Inc. стосовно Цінової пропозиції мають здійснюватися англійською або українською мовами.

3.         Пакт, Інк. на свій розсуд може продовжити строк подання Цінових пропозицій, шляхом внесення змін до Запиту цінової пропозиції. В цьому разі всі права та обов’язки Пакт, Інк. та Подавача, які регулювалися попереднім строком подання, будуть регулюватися у відповідності до продовженого строку подання.

4.         Всі запити та уточнення надсилаються у письмовій формі за наведеними вище адресами. Просимо утримуватися від персональних візитів.

5.         Цінова пропозиція має бути подана відповідно до наведених нижче інструкцій:

(i) Подавач цінової пропозиції має заповнити всі форми, які містяться в Додатках А і Б.

(ii) Ціни мають бути вказані в гривнях та у відповідності до Технічних специфікацій та переліку вимог  (Додаток Б).

(iii) Ціни мають бути вказані без урахування ПДВ.

(iv) Цінова пропозиція є дійсною протягом 30 днів, починаючи з дати кінцевого строку подання цінових пропозицій.

6.         Цінові пропозиції, які були визначені як такі, що суттєво відповідають вимогам, зазначеним в Запиті цінової пропозиції, будуть оцінені шляхом порівняння запропонованих цін.

7.         До будь-якого замовлення на покупку, що буде зроблене в результаті цього Запиту цінової пропозиції,  застосовуються Загальні умови Пакт, Інк. для угод з закупівель.

8.         Пакт, Інк. залишає за собою право приймати або відхиляти будь-які цінові пропозиції, а також анулювати, в цілому або частково, або призупиняти процес та відхиляти всі цінові пропозиції в будь-який час до моменту здійснення замовлення на покупку. При цьому Пакт, Інк. не несе жодної відповідальності перед задіяним(и) Подавачем або Подавачами або жодного обов’язку щодо інформування задіяного Подавача або Подавачів про причини таких дій Pact, Inc.

9.         Пакт, Інк. не буде надсилати повідомлення Подавачам, цінові пропозиції яких не були успішними.

 

З повагою,

Монастирецька Катерина

Пакт, Інк.       

 

Додаток A “Загальна інформація та досвід”

Додаток Б “Технічні специфікації та перелік вимог”

Додаток В «Бюджет»

Щоб завантажити додатки, відкрийте файл RFP No.94 у форматі PDF, який розміщено нижче.

 
File attachments: 
AttachmentSize
Microsoft Office document icon RFP94.IT.docx220.5 KB