Посилення організацій та мереж

Робота з місцевими організаціями з метою моніторингу та покращення результатів діяльності

RESPOND надав технічну допомогу та підтримку 22 місцевим організаціям, використовуючи Інтегровану оцінку технічного та організаційного потенціалу ( ITOCA), з подальшим складанням Плану інституційного розвитку(ISP).

Організації продовжують отримувати підтримку через участь у тренінгах та зустрічах Спільнот практиків. Зростання продуктивності організацій аналізується та вимірюється за допомогою Індексу продуктивності організації (OPI), який дозволяє оцінити продуктивність за чотирма складовими (див. таблицю). (Звіт про результати ОPI, проведеного RESPOND, можна знайти за посиланням http://respond.org.ua/eng/resource/289.)

Загалом 154 співробітники НУО взяли участь у тренінгах, які були організовані проектом RESPOND з метою розвитку технічного потенціалу надавачів послуг (наприклад, навички консультування та фасилітації) та організаційних навичок, де пріоритетним напрямом став фандрейзинг. Активні зустрічі Спільнот практиків стали ще однією важливою платформою для обміну знаннями та підтримки. У період з жовтня 2013 р. до червень 2015р. було проведено 17 зустрічей, під час яких надавачі послуг збирались для обговорення спільних труднощів, ділилися досвідом та шукали спільні рішення для забезпечення вищої якості послуг.

Спільноти практиків також звернули увагу на виклики, пов’язані з організаційним розвитком, та залучили партнерів проекту RESPOND до обговорення, навчання на теми управління персоналом та знаннями.

У 2012-2013 рр. у рамках проекту RESPOND було проведено Аналіз мережевої співпраці (ONA) у всіх восьми областях, де працює проект. Повторно ONA було проведено у двох областях (Дніпропетровській та Львівській) у 2014 – 2015 рр. Порівняння початкових та повторних даних ONA у двох регіонах демонструє зростання мережевої взаємодії в обох регіонах приблизно на 10%. Дані результати свідчать про покращення співпраці у сфері надання послуг та обміну інформацією між державними та недержавними структурами.

Інновація: можливість аналізу потенціалу організації онлайн

У 2014 р. RESPOND надав місцевим партнерам доступ до Онлайн-платформи інструментів організаційного розвитку, яку розробив Пакт (http://www.capacitysolutionsplatform.com/). На цьому спеціалізованому сайті організації можуть внести та проаналізувати свої OPI, ITOCA та інші дані, які стосуються організаційного розвитку. Платформа проста у використанні та дозволяє зробити дані більш доступними через візуалізацію, показуючи динаміку зростання продуктивності протягом певного періоду часу. Зареєстровані НУО можуть використовувати ці дані як складову проектних заявок, річних звітів, інтернет-сторінок та інших матеріалів для демонстрації свого організаційного потенціалу.

Маркетплейс – онлайн-платформа організаційного розвитку

Платформа Маркетплейс (http://cd-platform.org) залишається ефективним інструментом технічного та організаційного розвитку для НУО та державних установ, надаючи партнерам RESPOND доступ до технічної підтримки та тренінгів через систему ваучерів.

для блока справа:

Чотири складові Індексу продуктивності організації (OPI)

Пакт OPI – це інструмент для оцінки продуктивності організації протягом певного періоду часу за чотирма складовими:

Результативність – здатність організації виконувати високоякісні програми відповідно до її місії та цілей.

Ефективність – здатність організації послідовно та якісно планувати свою діяльність та визначати бюджет для неї.

Актуальність – здатність організації реагувати на фактичні потреби своїх бенефіціарів, відстежувати будь-які зміни в цих потребах та корегувати свою діяльність відповідно до цих змін.

Життєздатність – здатність організації забезпечувати підтримку своїх послуг різноманітними місцевими та міжнародними ресурсами, які включають фінансування, людей, партнерства та інші види підтримки.