Стратегічна інформація для прийняття рішень

RESPOND використовує інноваційні підходи для розробки онлайн-інструментів покращення доступу до найбільш важливих даних та їх використання

Складено регіональні профілі для восьми областей, а на запит УЦКС їх буде розширено на 24 області; профілі доступні в мережі Інтернет, також вони надають візуалізацію даних щодо епідемії ВІЛ та відповіді на неї в областях. Протягом року ( червень 2014 – червень 2015) було зареєстровано 3798 переглядів сайту.

Здійснено картування послуг у 8 регіонах. На основі даних розроблено різні види інтерактивних карт, які містять інформацію про профілактичні послуги для ключових груп населення, тестуван- ня на ВІЛ та ІПСШ, сайти ЗПТ та АРТ у 8 областях та м. Києві. Всього 42 регіональні та національні партнери пройшли тренінги із використання програми ArcGIS і тепер володіють необхідним на- вичками для оновлення існуючих та створення нових карт на основі даних їхньої області.

Створено онлайн-реєстр донорських та ВІЛ-сервісних організацій для удосконалення координації на регіональному рівні.

Сформовано Реєстр інтервенцій у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІД в Україні, який є інформацій- ним ресурсом про інтервенції у сфері ВІЛ, що виконуються в Україні, та містить докази їхньої ефек- тивності.

Національний портал стратегічної інформації (НПСІ), який було розроблено та запущено у співпраці з УЦКС http://hiv.ucdc.gov.ua, об’єднує декілька інтерактивних інтернет-ресурсів, пов’язаних із МіО та стратегічною інформацією у сфері протидії ВІЛ/СНІД в Україні, такі як регіональні профілі, картування послуг, реєстр донорських та ВІЛ-сервісних організацій та реєстр інтервенцій).

RESPOND розбудовує потенціал місцевих партнерів в галузі інтерпретації та використання даних

Розпочавши тренінги «Запит на дані та використання стратегічної інформації для прийняття рішень (DDUDM)» для спеціалістів із моніторингу, оцінки та осіб, відповідальних за прийняття рішень із 8 областей-партнерів проекту, за рекомендацією Українського центру контролю за соцхворобами тренінги було поширено на 24 області. Було навчено більше 440 спеціалістів, враховуючи керівників обласних центрів моніторингу та оцінки і спеціалістів національного рівня;

Розроблено посібник «Робота зі стратегічною інформацією у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні», який було опубліковано та розповсюджено серед Центрів моніторингу та оцінки при обласних Центрах профілактики та боротьби зі СНІДом.